"Memoria"

 

Proxecto Sororidade IlustraDAS

Exposición colectiva Museo Liste

 

Ilustración / Ilustration

A obra reflicte a tres mulleres en tres idades diferentes. Dende a máis maior á máis nova, debuxan sobre a pel da outra mensaxes e símbolos que representan a loita pola igualdade de xénero, e a importancia de manter vivo na memoria o traballo de todas as mulleres que loitaron, e seguen loitando, por visibilizarnos, para que non se esqueza nas xeracións futuras.

Copyright © Paula Mayor